Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2018

nangs
5477 4c3e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilence89 silence89
nangs
Reposted fromabsolem absolem viaifyouleave ifyouleave
nangs
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaifyouleave ifyouleave
nangs
nangs
Co chciałem wtedy powiedzieć? Nie pamiętam. Może nic ważnego. Ale dla mnie to były najważniejsze słowa w moim życiu, jakie chciałem powiedzieć, a których nie powiedziałem. Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych. Nie sądzi pan?
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaifyouleave ifyouleave
nangs
2502 7c91 500
Reposted fromboobiescake boobiescake viasilence89 silence89
nangs
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
3434 4d62 500
nangs
Zasadniczo żyjemy w czasach obojętności, a otacza nas taka wielka ilość informacji o innych osobach. Jak się chce, można je łatwo zgromadzić. A mimo to naprawdę mało wiemy o ludziach. 
— Haruki Murakami
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaifyouleave ifyouleave
nangs
2302 9964
Reposted fromsavatage savatage viasilence89 silence89
nangs
1007 c97e
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilence89 silence89
nangs
Reposted fromlugola lugola viasilence89 silence89
nangs
7449 84af 500
Reposted fromomphh omphh viasilence89 silence89
nangs
nangs
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viasilence89 silence89
nangs
nangs
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilence89 silence89
nangs
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
nangs
0526 d339
Reposted frommglakarbolowa mglakarbolowa viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl